Piano wandeling Edam editie 2021 vindt geen doorgang.

 

Het bestuur van de Stichting Piano Edam is met spijt in het hart tot de conclusie gekomen dat de 2021 editie van de Piano wandeling geen doorgang kan vinden. De onzekerheid rondom de corona maatregelen bij evenementen voor de komende maanden maakt het niet haalbaar om de Piano wandeling op verantwoorde wijze te organiseren.

 

Het bestuur beraadt zich nog over een eventueel alternatief in het najaar maar zal in elk geval eind mei 2022 weer een volwaardige editie van de Piano wandeling organiseren.


 

Piano walk Edam edition 2021 will not take place.

 

With regret the board of the Stichting Piano Edam has come to the conclusion that the 2021 edition of the Piano walk cannot take place. The uncertainty surrounding the potential corona restrictions at events for the coming months does not make it feasible to organize the Piano walk in a responsible manner.

 

The board is considering a possible alternative in the autumn, but will in any case organize a full edition of the Piano walk again at the end of May 2022.